درباره شرکت ابرتجارت کهکشانGNM

درباره شرکت ابرتجارت کهکشانGNM ناگفته هایی درباره ی شرکت ابرتجارت کهکشانGNM در این مطلب به یکی از شرکتهای نتورک مارکتینگ ایرانی یا به قول بعضی دوستان شرکت هرمی می پردازیم.هم اکنون یازده شرکت دارای مجورهای لارم برای بازاریابی و فروش شبکه ای در ایران م باشند.این آمار قبلا هشا شرکت بود که با اضافه شدن […]