دیدن این عکسها به افراد زیر 25 سال توصیه نمی شود!

دیدن این عکسها به افراد زیر 25 سال توصیه نمی شود! جدیدترین عکسها از فجایع و کشتار دسته جمعی در نوار باریکه غزه در محرم 2012 سال 1391 .ضامن نیوز به نقل از شبکه پرس تی وی PERS  TV اقدام به انتشار عکسهایی از جنایتهای وحشیانه صهیونیستها در غزه کرده است کا این عکسها را […]