محمود جهان خواننده مشهور بوشهری درگذشت

 محمود جهان خواننده مشهور بوشهری درگذشت  محمود جهان خواننده مشهور بوشهری درگذشت محمود جهان خواننده مشهور بوشهری در بندر ماهشهر در گذشت. محمود جهان که برای اجرای کنسرت در بندر ماهشهر به سر می برد به دلیل عارضه قلبی در بیمارستان صنایع پتروشیمی این شهرستان در گذشت.